Hoogbegaafdheid

MRT is ook geschikt voor kinderen die hoogbegaafd zijn.
Hoogbegaafde kinderen zijn vaak gericht op wat er buiten hun lichaam (buitenwereld) gebeurt dan dat het de informatie uit het eigen lichaam (via reflexen e.d.) komt.
Op heel jonge leeftijd kunnen deze kinderen al heel gefrustreerd zijn. Ze weten niet wat ze moeten doen om het gewenste resultaat te bereiken.

Bijvoorbeeld:
Een hoogbegaafd kind zal niet zomaar zijn arm wat heen en weer bewegen, hij geniet niet van het effect. Het kind zal alleen zijn arm bewegen met een doel voor ogen bijvoorbeeld om een rammelaar te pakken. Als dit een hoogbegaafd kind is gelukt zal hij het niet veel vaker doen. De eindhandeling wordt correct uitgevoerd, maar het wordt nog geen vaardigheid.

Om een handeling een vaardigheid te laten worden, moet de handeling zo vaak worden uitgevoerd dat over de handeling en de volgorde van de handelingen niet meer nagedacht hoeft te worden.
Veel van onze dagelijkse handelingen, zoals aankleden, eten, afwassen, fietsen enz. enz. horen hiertoe.

Voor kinderen die hun lijf slecht hebben leren kennen, is het erg moeilijk deze handeling automatisch uit te leren voeren. Het kind kampt met problemen op meerdere fronten. Doordat het kind zijn of haar lijf slecht kent, weet het niet precies waar zijn armen, handen, benen en voeten zich bevinden en moet het kijken om ze te vinden. Doordat het de handeling al uit wil voeren, voordat hij of zij ervaringen heeft opgedaan met de onderliggende bewegingen, kost iedere beweging veel meer moeite.

Daarom moet iedere beweging bewust (denkend) worden uitgevoerd, waardoor de inhoudsgerichte denkactiviteit stilgelegd moet worden (het kind kan geen twee dingen tegelijk bewust uitvoeren).
Doordat het niet snel genoeg, of helemaal niet lukt, ontstaat er frustratie. Het gevolg is dat er aan de handeling een negatieve emotie gekoppeld wordt, die een automatiseringsproces van het handelen in de weg staat.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.