Dyslexie

Een kind met dyslexie heeft, ondanks een normale intelligentie, ernstige problemen met lezen en spellen. Bij dyslexie komen problemen met lezen en spellen meestal samen, maar soms ook los van elkaar voor.

Bij veel kinderen met dyslexie is er nog een restant van een ATNR Asymmetrisch Tonisch Nek Reflex. Bij het lezen gaan de ogen niet soepel van de ene kant van de pagina naar de andere, ze verspringen. Hierdoor raakt het kind de draad in de tekst kwijt, waardoor het vrijwel onmogelijk is om nauwkeurig te zijn en de tekst goed te begrijpen.
Door deze reflex weg te oefenen/bewegen en de symmetriefase goed te doorlopen is een kind met dyslexie enorm geholpen en zal het kind beter op school presteren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.