werkwijze

Hoe ga ik te werk:werkwijze 1

Informatie gesprek
Tijdens dit gesprek stel ik u vragen over uw kind en leg ik aan u en aan uw kind uit wat MRT inhoudt. Dit kan ook telefonisch.

Onderzoek (sensomotorisch onderzoek)
Tijdens het onderzoek worden de motorische vaardigheden van het kind getest en beoordeeld.
Uit het onderzoek blijkt of er sprake is van een motorische achterstand. Aansluitend bespreek ik met u de uitslag van het motorisch onderzoek. U ontvangt van dit onderzoek een schriftelijk verslag waarin ik ook aandacht besteed aan tips en adviezen voor u als ouders en voor de leerkracht.

MRT training
Tijdens de training doen we oefeningen waarbij ik uitga van de motorische ontwikkelingsfase van het kind. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende materialen, maar ook van het lichaam zelf. Verder wordt aandacht besteed aan ruimtelijk inzicht, evenwicht, concentratie, spierkracht, reactiespelletjes, lichaamsbesef, logisch nadenken (puzzels etc.), geheugentraining (denkspelletjes), ruimtelijke oriëntatie (afstanden inschatten, links/rechts, boven/onder), oog-handcoördinatie, grote motoriek, fijne motoriek en schrijfoefeningen. Na iedere les krijgt uw kind huiswerk mee naar huis zodat u thuis ook kunt oefenen.

De MRT training kan (bij voldoende kinderen in het zelfde ontwikkelingsniveau) in groepsverband of individueel plaatsvinden. Thuisbegeleiding is tevens een optie.
Na een maand of 4/5 volgt een tussentijdse screening, waarin de tot dan toe behaalde resultaten worden doorgenomen en geëvalueerd. Op grond hiervan beslissen we hoe het vervolgtraject verder gaat verlopen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.