Resultaat MRT

Wat is het resultaat van MRT?

Het resultaat is het bereiken van een stevig motorisch fundament en tegelijkertijd de samenwerking tussen de hersenen stimuleren.
Deze samenwerking is een vereiste om goed te kunnen leren lezen en schrijven. Hierdoor worden nieuwe vaardigheden sneller eigen gemaakt, het werktempo gaat omhoog, het kind voelt zich zelfverzekerd en krijgt meer plezier in school en bewegen. Dit alles wordt bereikt door het kind op leeftijdsniveau te laten bewegen; het versneld doorlopen van de motorische ontwikkelingsfasen.

Motorische Remedial Teaching is een vorm van training waarbij niet gewerkt wordt aan symptoombestrijding, maar waar gezocht wordt naar de oorzaak van het probleem.

Niet alleen de schoolprestaties van uw kind zullen verbeteren, maar ook het zelfvertrouwen en gedrag. Het wel weten, maar niet kunnen wordt nu wel weten en ook kunnen!

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.