Wat is Motorische Remedial Teaching (MRT)

MRT staat voor Motorische Remedial Teaching.

MRT foto2De ontwikkeling van kinderen vindt plaats op verschillende gebieden, zoals motorisch, sociaal emotioneel, spel, en cognitief.
Deze gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

MRT is een training die door middel van speelse oefeningen, de ontwikkelingen op deze gebieden verbetert en eventueel achterstanden verhelpt.
Bij de MRT wordt er van uit gegaan dat er via het stimuleren van de motorische ontwikkeling, verbetering van vaardigheden ontstaat op alle ontwikkelingsgebieden.

Door MRT verbeteren:
• De cognitieve leerontwikkeling (lezen, taal en rekenen)
• Concentratie, focus en het automatiseren
• De grove en fijne motoriek (schrijven, beweging)
• Sociaal emotionele ontwikkeling

Er wordt met aandacht en zorg gekeken naar de individuele ontwikkeling met als doel dat het kind kan laten zien wat het kan en weet en beter in zijn vel zit.

Ieder kind speelt van nature graag, daarom ervaren ze MRT doorgaans als leuk. Ondertussen wordt er tijdens de training ongemerkt hard aan de totale ontwikkeling gewerkt en door de gerichte oefeningen wordt er een appèl gedaan op de hersenfunctie.

Motorische Remedial Teaching richt zich op het stimuleren, ontwikkelen en laten samenwerken van de hersenen. Door allerlei speelse oefeningen worden de hersenen gestimuleerd en geactiveerd. De samenwerking tussen beide hersenhelften wordt hiermee geoptimaliseerd. Voor vrijwel alle activiteiten in het dagelijkse leven (op school, op het werk en thuis) moeten de hersenen goed ontwikkeld zijn en kunnen samenwerken. MRT is op een veilige manier met de hersenontwikkeling bezig.

Hieronder staat een filmpje over de praktijk MRT ABC van Wil van Rijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.