School

In de In de basisschoolperiode (groep 1 t/m groep 8) maken kinderen belangrijke stappen in hun motorische ontwikkeling. Stappen die gelijk lopen met de rijping van de hersenen.
Deze rijping is zeer belangrijk voor het eigen maken van schoolvaardigheden.
Aandacht vanuit de school hiervoor is onmisbaar!

schoolpleinLeerkrachten signaleren steeds vaker dat kinderen achterlopen in de “motorische” ontwikkeling.
De tijden zijn veranderd: op avontuur in de buurt kan vaak niet meer, het verkeer is daarvoor te druk en er is ook weinig ruimte en tijd voor.
Computer, televisie en spelcomputer nemen veel speeltijd in beslag. Door bewegingsarmoede die hierdoor ontstaat, ontwikkelen de hersenen zich minder goed en kunnen er leerproblemen ontstaan die, zijn oorsprong vinden in de motorische achterstand.

Voor veel scholen is MRT een nog onbekend begrip. Vandaar dat ik door middel van een presentatie of gesprek graag op uw school kom vertellen wat MRT precies inhoudt en u kan laten ervaren hoe de motorische ontwikkeling verloopt. U zult zich meer bewust worden van het belang van de motoriek in de algehele ontwikkeling van het kind.

Screening oudste kleuters
Op verzoek van scholen kan er bij oudste kleuters een motorische screening afgenomen worden. De screening is een verkort motorisch onderzoek die gericht is op motorische vaardigheden die de kinderen moeten beheersen voordat ze naar groep 3 gaan. Door deze screening krijgt de leerkracht een goed beeld van de motorische ontwikkeling van de kinderen van zijn of haar groep. Naar aanleiding van het verkorte motorische onderzoek kan ik de leerkracht advies geven voor lessen in de speelzaal, maar ook korte bewegingsspelletjes in de kring.

MRT-lessen
Naar aanleiding van de screening van de oudste kleuters kan ik ook MRT-lessen geven op uw school. In ieder MRT- groepje zitten maximaal 6 kinderen. Lesthema’s zijn: grove motoriek, fijne motoriek, ruimtelijk inzicht, evenwicht, concentratie, spierkracht, reactiespelletjes, lichaamsbesef, logisch nadenken, geheugen training en schrijfoefeningen. De lesthema’s worden aangepast aan het niveau van de kinderen en de uitkomst van de screening.

Het is mogelijk om groepjes samen te stellen met kinderen uit de hogere groepen. Ook deze kinderen kunnen gescreend worden. Dit gebeurt meestal op aangeven van de leerkracht en of ouders.

Schrijven
Vanaf groep 3 wordt van kinderen verwacht dat ze dagelijks aan de slag gaan met potlood en pen. De kinderen moeten veelvuldig met hun voorkeurshand gaan werken terwijl de andere hand vaak nog niet coöperatief is. Ze zijn daar in hun motorische ontwikkeling eigenlijk nog niet aan toe: ze zijn nog niet klaar om te lateraliseren. De `lateralisatie` is de fase in de ontwikkeling waarbij onder andere bepaald wordt of iemand links- of rechtshandig is. Dit is bijvoorbeeld te zien aan een slechte pengreep, letteromkeringen of slecht handschrift. Het is ook mogelijk om op verzoek deze kinderen te onderzoeken en te starten met een MRT-training.

Mijn praktijk, MRT-Zeist is gespecialiseerd in het implementeren van de motorische ontwikkeling binnen het basisonderwijs. Een onderdeel wat, gezien de komst van het passend onderwijs, niet mag ontbreken.
Een kennismakingsgesprek met mij geeft u antwoord op al uw vragen.

Ik geef MRT onder schooltijd (dit wordt door de leerplichtambtenaar goedgekeurd) maar ook buiten schooltijd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.