Bewegingsachterstand

Bijna 20% van alle schoolgaande kinderen binnen het basisonderwijs in Nederland heeft een bewegingsachterstand. Veel van deze kinderen hebben hierdoor problemen wat lijdt tot verslechterde schoolprestaties, slechte focus, gedrag- en concentratieproblemen. 

Een niet goed doorlopen motorische ontwikkeling is vaak de oorzaak van een achterstand.
Deze achterstand komt voort uit een verkeerde aansturing van de bewegingen door de hersenen.
Dit kan inhouden dat:
• Uw kind nog reflexrestanten heeft waardoor het schrijven en bewegen er niet goed of onhandig uit ziet.
• Uw kind nog in de symmetriefase (het tweehandig bewegen) zit, waardoor automatiseren (spelling, rekenen) lastig is. Dit uit zich vaak in een laag werktempo omdat uw kind alles denkend doet.

Helaas wordt deze achterstand nog te vaak niet herkend of onderschat.
Op scholen is er veel aandacht op het bereiken van goede resultaten in cognitieve zaken en met het lezen en schrijven, het bezig zijn met het hoofd. Dit gaan ten kosten van de motorische ontwikkeling.

Er is minder aandacht voor wat eraan vooraf moet gaan en hoeveel moeite dit sommige kinderen kost. Er komen dan ook steeds meer kinderen bij met:
• schrijfproblemen (slecht handschrift) en
• cognitieve problemen
• laag werktempo,
• slechte concentratie, te korte spanningsboog
• lastig gedrag
Bewegen is immers leren en leren is bewegen.

Hoe herken je een bewegingsachterstand?
Signalen kunnen zijn dat het kind onhandig is (stoot vaak wat om), niet stil kan zitten, veel aandacht opeist, snel is afgeleid, regelmatig valt, weinig zelfvertrouwen heeft, teruggetrokken of verlegen is, weinig doorzettingsvermogen laat zien, traag werktempo heeft, op de tenen loopt (letterlijk of figuurlijk), moeite met het uitvoeren van een opdracht in de klas of op het schoolplein en tijdens gymles niet mee kan komen met de andere kinderen.

Wat kun je doen aan een bewegingsachterstand?
Een bewegingsachterstand gaat niet vanzelf over. Het is mogelijk door middel van MRT deze achterstand weg te oefenen. Door middel van een motorische screening wordt de oorzaak van het probleem in kaart gebracht. Door vervolgens aan te sluiten op het motorisch ontwikkelingsniveau van het kind kan met behulp van Motorisch Remedial Teaching de achterstand effectief en op een leuke manier worden weggeoefend.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.