Bewegend leren

Bewegend leren is, leren door te bewegen!

In het onderwijs ligt de nadruk vooral op cognitieve vakken. Maar het belang van bewegen (de motoriek), wordt in deze tijd vaak vergeten.

Kinderen die zich goed kunnen bewegen, zijn veel makkelijker in staat om cognitieve vaardigheden te ontwikkelen.
Er is te weinig aandacht voor de motoriek op scholen. Op scholen wordt vaak te prestatiegericht gewerkt, er te veel in eindvormen gedacht.

Bijvoorbeeld.
Er wordt gewerkt aan netjes schrijven, maar veel minder met wat daaraan vooraf moet gaan (de randvoorwaarden voor het kunnen schrijven).

Doordat er te veel in eindvormen gedacht wordt ontstaan er meer problemen zoals:
• schrijfproblemen,
• slecht handschrift en
• cognitieve problemen:,
• laag tempo,
• slechte concentratie,
• te korte spanningsboog,
• spelfouten, etc.

Uit onderzoek door Wil van Rijn is gebleken, dat er sprake kan zijn van lateralisatieproblemen (een bewegingsachterstand in de motorische ontwikkelingsfase). Kinderen zijn bijvoorbeeld te snel éénhandig, (rechtshandig of linkshandig) gemaakt zijn. Deze kinderen hebben niet voldoende met twee handen ontdekkingen gedaan.
De keuze voor een voorkeurskant is vaak niet goed gemaakt en één van de hersenhelften is dan ook niet goed dominant geworden.
Kinderen waarbij dit het geval is, ontwikkelen een slecht handschrift en als ze het heel netjes willen doen, zijn ze vaak te langzaam.
Kinderen die moeite hebben met het maken van koppelingen /linken; waarvan de pengreep te krampachtig is of teveel bijbewegingen met hun schrijfhand maken, verbruiken teveel energie.
Een schooldag is voor deze kinderen twee schooldagen. Het is dus ook niet vreemd dat deze kinderen een slechte concentratie hebben. Ze ‘verspillen’ twee keer zoveel energie als een ander kind, met het gevolg dat ze heel moe worden.

Met MRT zoek je de oorzaak van problemen op het gebied van leren en gedrag in de motoriek. En dat is actueel, want motoriek in relatie tot gedrags- en leerproblemen staat zeer in de belangstelling op dit moment.

Vandaar Bewegen leren, want leren is bewegen en bewegen is leren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.