Motoriek is belangrijk voor het functioneren van een kind!

Kinderen bewegen van nature graag. Bewegen is niet alleen gezond maar ook leuk.
Bewegen is onmisbaar voor de totale ontwikkeling van kinderen.
Vanuit de wetenschap is aangetoond dat de motorische ontwikkeling onlosmakelijk verbonden is met de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bijna 1 op de 4 kinderen in Nederland heeft baat bij extra aandacht voor de motorische ontwikkeling.

Herkent u dit bij uw kind?

• Moeite met aankleden
• Eten met bestek gaat lastig
• Moeite met leren fietsen
• Onhandig, vallen, struikelen en omgooien
• Moeite met leren zwemmen
• Onleesbaar handschrift
• Moeite met automatiseren
• Angst bij klimmen en klauteren
• Te veel bewegen (hyperactiviteit)
• Te weinig bewegen
• Slecht stil kunnen zitten
• Snel afgeleid, weinig doorzettingsvermogen
• Geen plezier in bewegen

Dan kan Motorisch Remedial Teaching hierbij helpen.

MRT-Zeist helpt ook bij

De oorzaak van onder andere de bovenstaande problemen ligt in veel gevallen in een achterstand in de bewegingsmotoriek ook wel de vroeg motorische ontwikkeling. Deze achterstand komt voort uit een verkeerde aansturing in de hersenen of een nog niet goed doorlopen motorische ontwikkelingsfase.

Dit kan inhouden dat:
• Uw kind nog reflexrestanten heeft waardoor het schrijven en bewegen er niet goed of onhandig uit ziet.
• Er concentratie en focus problemen ontstaan
• Uw kind nog in de symmetriefase (het tweehandig bewegen,) zit, waardoor automatiseren (o.a. spelling en rekenen) lastig is. Dit uit zich vaak in een laag werktempo omdat uw kind alles denkend doet
• Uw kind tegenvallende schoolprestaties laat zien, er zit meer in dan er uit komt wordt vaak gezegd
• Of uw kind ontwikkeld gedragsproblemen.

Door middel van MRT kan uw kind gericht oefenen om deze achterstand in te lopen. We doen bewegingsspellen en oefeningen die leiden tot verbetering van de aansturing vanuit de hersenen. Hierdoor wordt de achterstand in de ontwikkeling geheel of gedeeltelijk verholpen.

Door veel tweehandig te oefenen en te bewegen ontstaat er een samenwerking tussen de hersenen.
Door de samenwerking worden nieuwe vaardigheden sneller eigen gemaakt. Hierdoor verbetert de concentratie, focus en gaat het werktempo omhoog. Uw kind voelt zich zelfverzekerd, durft en kan nieuwe uitdagingen aangaan en krijgt meer plezier in school en in het bewegen.

Motoriek is meer dan bewegen. Bewegen is leren, en leren is bewegen! Bewegen, leren en gedrag hebben een enorme invloed op elkaar.

MRT-Zeist staat voor de totale ontwikkeling van het kind en is gespecialiseerd in het onderzoeken en trainen van kinderen en volwassenen middels Motorisch Remedial Teaching.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder.